Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikáját.
Korábbi kiemelt közlemények
Tisztelt Látogatónk!

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk átmenetileg szűkített tartalommal érhető el. Kiemelt közleményeinket és elérhetőségeinket jelenleg is zavartalanul olvashatja. Honlapunk hamarosan ismét teljes körű tartalommal működik.

Közlemény a Monetáris Tanács 2024. február 27-i üléséről

1. A Monetáris Tanács a 2024. február 27-i ülésén a gazdasági és pénzügyi folyamatokat áttekintve 2024. február 28-i hatállyal a jegybanki kamatlábaknak az alábbi szerkezetéről döntött:

Jegybanki eszköz

Kamatláb mértéke

Korábbi mérték (százalék)

Változás (bázispont)

Új mérték (százalék)

Jegybanki alapkamat

 

10,00

-100

9,00

O/N jegybanki betét

Jegybanki alapkamat – 1,00 százalékpont

9,00

-100

8,00

O/N fedezett hitel

Jegybanki alapkamat + 1,00 százalékpont

11,00

-100

10,00

 

2. Az ülés rövidített jegyzőkönyve 2024. március 13-án 14 órakor jelenik meg.

IndoklásAnchor

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. A jegybank elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi stabilitás fenntartását és a Kormány gazdaság-, illetve környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos politikáját.

2023 negyedik negyedévében az Egyesült Államok és Kína gazdasága élénk növekedést mutatott, míg az európai konjunktúra stagnált. A rövid távú kilátásokat továbbra is lefelé mutató kockázatok övezik, amit az általánosan feszült geopolitikai helyzet tovább fokoz.

Az eurozóna inflációja a decemberi átmeneti emelkedést követően mérséklődött januárban. Az alapfolyamatok továbbra is csökkenő trendet jeleznek előre. Az Egyesült Államokban is lassult az áremelkedés üteme januárban, de a vártnál magasabb volt az infláció és a maginfláció is. A világgazdasági kereslet gyengülése és a nyersanyagárak korábbi éveknél alacsonyabb szintje az inflációs ráták folytatódó süllyedésének irányába mutat. A nemzetközi szállítási költségek vörös-tengeri konfliktushoz köthető emelkedése ugyanakkor fennakadásokhoz vezethet a globális értékláncokban, a szállítmányozási költségek újbóli emelkedését okozva. A geopolitikai feszültségek ellenére az olajár változatlanul 80 dollár körül ingadozik, míg az európai gázárak csökkentek.

A nemzetközi kockázatvállalási hajlandóság nem változott számottevően a januári kamatdöntés óta. A globális pénzpiaci hangulatot a meghatározó jegybankok kamatpolitikájával kapcsolatos várakozások, a beérkező makrogazdasági adatok – különösen a vártnál magasabb amerikai infláció –, valamint a közel-keleti konfliktusokkal kapcsolatos fejlemények befolyásolták. A Federal Reserve és az Európai Központi Bank esetében a piaci árazások alapján az első kamatcsökkentések várható időpontja későbbre tolódott. A régióban a cseh jegybank 50 bázisponttal csökkentette az irányadó rátát, míg a lengyel és a román jegybank nem változtatott a monetáris kondíciókon februárban.

A harmadik negyedévi felpattanást követően 2023 negyedik negyedévében a hazai gazdasági teljesítmény stagnált. 2023 egészében a GDP – elsősorban a magas infláció következtében – 0,8 százalékkal csökkent. A mezőgazdaság teljesítménye tompította a 2023. évi visszaesést. Decemberben az ipari és az építőipari termelés jelentősen, miközben a kiskereskedelmi forgalom volumene enyhén mérséklődött éves összevetésben. A lakossági fogyasztást meghatározó fontosabb tényezők közül a reálbér 2023. negyedik negyedévében a dezinflációval párhuzamosan tovább emelkedett. Ugyanakkor a lakossági bizalmi indikátor elmúlt hónapokbeli alakulása az óvatossági motívum fokozatos oldódására utal. A munkaerőpiac erős feszessége az elmúlt hónapokban enyhült. A foglalkoztatás magas szintje mellett a munkanélküliségi ráta európai uniós összehasonlításban is alacsony.

2024-ben az infláció mérséklődésével, a reálbérek emelkedésével és a bizalom fokozatos helyreállásával, ezáltal a belső keresleti tételek újrainduló bővülésével kiegyensúlyozott szerkezetű növekedés várható. Az elhúzódóan gyenge európai konjunktúra visszafogja a hazai exportot, de a kiépülő új ipari kapacitások termelésének felfutásával az exportpiaci részesedésünk várhatóan emelkedik.

A magyar gazdaságban erőteljes és általános dezinfláció érvényesül. Januárban a fogyasztói árak 3,8 százalékkal emelkedtek éves összevetésben, ezzel az infláció a jegybanki toleranciasávon belül alakult. A fogyasztóiár-index 1,7 százalékponttal mérséklődött az előző hónaphoz képest, amihez az üzemanyagok mellett a piaci szolgáltatások és a nem tartós iparcikkek járultak hozzá a legnagyobb arányban. A 2024. január 1-től életbe lépett jövedékiadó-emelés hatása leginkább a kiskereskedelmi árrés szűkülésében volt tetten érhető, így egyelőre csekély mértékben jelent meg az üzemanyagárakban. Az éves maginfláció 1,5 százalékponttal, 6,1 százalékra mérséklődött. A régiós országok között Magyarországon volt az egyik legalacsonyabb a januári infláció. A maginfláció évesített háromhavi változása október óta 3 százalék alatt alakul, az év eleji átárazások visszafogottak voltak. A lakossági inflációs várakozások az elmúlt hónapokban csökkentek.

A következő hónapokban az infláció alakulását két ellentétes tényező alakítja. Az üzemanyagok jövedékiadó-emelésének hatása emeli az inflációt, miközben az alapfolyamatok tovább mérséklődnek. Az infláció a következő hónapokban a toleranciasáv felső szélének közelében marad, majd az év közepén — más országokhoz hasonlóan — bázishatások miatt átmenetileg emelkedik. A fogyasztóiár-index 2025-ben tér vissza tartósan a jegybanki inflációs célra.

A 2022-es több mint 8 százalékos GDP-arányos hiányt követően a folyó fizetési mérleg 2023-ban számottevő mértékben javult, és az egyenleg az előzetes havi adatok alapján 0,2 százalékos többletbe fordult. A megelőző négy hónap többlete után 2023 decemberében a folyó fizetési mérleg 1049 millió eurós hiányt mutatott. A külső egyensúlyi pozíció hónapok óta tartó javulásának megtorpanása elsősorban az áruegyenleg kedvezőtlen alakulásának a következménye, miközben a szolgáltatásegyenleg változatlanul többletes volt. Ugyanakkor tavaly a folyó fizetési mérleg historikus összevetésben is példátlanul gyors helyreállást mutatott.

Idén és a következő években várhatóan tovább folytatódik a folyó fizetési mérleg egyenlegének javulása. Előretekintve a kiépülő új exportkapacitások termelésbe állása, valamint az élénkülő világgazdasági környezet várhatóan új lendületet ad az exportnak. Az EU-források beáramlása erősíti a nettó finanszírozási képességet, valamint tovább emeli a historikusan magas szinten álló jegybanki devizatartalékot.

Az MNB által közölt előzetes pénzügyi számla adatok alapján az államháztartás nettó finanszírozási képessége a GDP -6,7 százalékát tette ki 2023-ban. Az államadósság-ráta 2023-ban a GDP 73,5 százalékára csökkent a 2022. évi 74 százalékról.

A magyar gazdaságban a dezinfláció hónapok óta erőteljesebb a várakozásoknál, miközben mind a külső, mind a belső keresleti nyomás tartósan alacsony. Az ország kockázati megítélése a folyó fizetési mérleg javulása következtében a változékony globális hangulat közepette is tovább javult. A Monetáris Tanács megítélése szerint mindezek lehetővé teszik az alapkamat csökkentésének átmeneti gyorsítását. Ezzel összhangban a Tanács a mai ülésén az alapkamatot 100 bázisponttal 9 százalékra csökkentette. Ennek megfelelően a kamatfolyosó alsó széle, az O/N betéti kamat 8 százalékra, míg felső széle, az O/N hitel kamata 10 százalékra mérséklődik. A pozitív reálkamat hozzájárul a dezinfláció folytatódásához és az inflációs cél eléréséhez.

A globális dezinflációt övező kockázatok és a nemzetközi befektetői hangulat változékonysága egyaránt körültekintő monetáris politikát indokol. A Tanács folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatokat, az inflációs kilátásokat, valamint a kockázati környezet alakulását. A következő hónapokban ezen információk alapján adatvezérelten dönt az alapkamat további csökkentéséről és annak optimális üteméről.

MAGYAR NEMZETI BANK
Monetáris Tanács

Budapest, 2024. február 27.